Beskattning av hyresinkomst från stuga

Har du hyrt ut din villa, ditt sommarhus, din stuga, din bostadsrätt eller lägenhet, och detta är en privatbostad, så gäller följande: Skatteverket om beskattning av stuga.

Regeringen har under de senaste åren höjt det skattefria schablonbeloppet som gäller för alla som hyr ut för att få fart på privatuthyrningen och detta tycker vi är väldigt positivt! Just nu funkar det så här:

Det finns ett skattefritt schablonbelopp på 40 000 kr och sedan får du även dra av 20% på den resterande hyresinkomst innan du kommer till summan som du ska betala skatt på. Det betyder att om du hyr ut din stuga för 100 000 kr under 2013 så drar du först av 40 000 kr, sedan drar du även av 20% på resterande 60 000 kr och betalar 30% skatt på slutsumman 48 000 kr,  vilket blir 14 400 kr i skatt.